top of page
Trident Tobacco
Cigartte Production

با توجه به عدم ارتباط بین شرکت های بزرگ تنباکو و بازارهایی که به آنها خدمات می دهند، دریافتیم که شکاف عمیقی وجود دارد که می توان به آن مقادیر بسیار زیادی افزود. شرکت دخانیات ترایدنت در سال 2014 با آغاز یک همکاری غیررسمی بین هفت صنعت حرفه ای سیگار، به طور رسمی تأسیس شد.

تمامی اعضای تیم مدیریت ارشد ما از اوایل سال 2000 تا کنون مشغول فعالیت بوده اند. ما از تجربه صنایع ترکیبی که پیشینه آن به بیش از صد سال می رسد بهره می بریم و این موضوع به ما یک دید وسیع برای درک بازار داده تا با همراهی متخصصین ریز بین بتوانیم یافته های خود را به پروژه های موفق تبدیل کنیم. همچنین همه اعضای هیئت مدیریه دارای سهام مالکیت هستند که موضوع مهمی در تضمین ارتباط فردی و اعتماد بخشی در ارتباط با شرکای ماست.

ما با استفاده از مدل تولیدی هیبرید و نقاط قوت اصلی زیر به شرکای خود ارزش می نهیم:

  چابکی   توانایی پاسخ به نیاز شرکای خود به سرعت و به آسانی با توجه به استراتژی چگونگی ظرفیت تولید.

  ابتکار   تخصصی که داریم به ما کمک می کند تا روش های جدید، ایده ها یا محصولات و راه حل های منحصر به فرد برای غلبه بر محدودیت ها ارائه شود.

  اتحاد کاربردی   تضمین موقعیت مشارکت های ما برای سود متقابل همه سهام داران، به ما این توانایی را می دهد تا استراتژی های خود را به طور شفاف و موثر پیاده سازی کنیم.

bottom of page